Conen sceta

Conen sceta

Conen sceta staat voor het eerste gedeelte van de Conen artikelcode. Als u sceta ziet staan dan is dat altijd Conen. De tekst die achter sceta staat zorgt voor de unieke product code per product. Hieruit is ook vaak af te lezen wat voor soort Conen mount het is.

Zo is er SCETAW en SCETAV, hier is SCETAW voor de muur en SCETAV voor de vloer.